Dijk bij Wilnis brak door droogte

Extreme droogte is vermoedelijk de oorzaak van de dijkdoorbraak in het Utrechtse dorp Wilnis. Dat stelt het betrokken hoogheemraadschap na onderzoek.

Pagina 3