Denktank dicht om antisemitisme

Een denktank in de Verenigde Arabische Emiraten die antisemitische ideeën verspreidde is op last van president Zayed bin Sultan al-Nahyan gesloten. Het naar president Zayed genoemde centrum, dat door de overheid werd gefinancieerd, werd in 1999 geopend om Arabische eenheid te bevorderen. Op door de denktank georganiseerde conferenties hebben talrijke Amerikaanse leiders, zoals ex-president Jimmy Carter en ex-vice-president Al Gore gesproken. Maar ook werden sprekers met antisemitische ideeën geïnviteerd en aanhangers van anti-Amerikaanse samenzweringstheorieën. Volgens de staf was de denktank noch antisemitisch noch anti-Amerikaans, maar was men bereid naar ,,elk standpunt'' te luisteren. Functionarissen klaagden in dit verband over een vijandige campagne waarbij ,,joodse instellingen in de wereld'' waren betrokken.