Artseneed

Het artikel Nieuwe eed voor artsen (27 augustus, pagina 3) meldt dat de toevoeging aan de eed dat een aankomend arts zijn medische kennis niet zal misbruiken, ook niet onder druk, voortvloeit uit de Verklaring van de rechten van de mens. De toevoeging is gebaseerd op de Declaration of Geneva van de World Medical Association uit 1948.