`1,5 ton is genoeg voor omroepbaas'

Directeuren van publieke omroepen behoren tot de bestbezoldigde topfunctionarissen die uit collectieve middelen worden betaald. Deskundigen kijken daar van op.

Een directeur van een publieke omroep zou rond de 150.000 euro moeten verdienen. Dat blijkt uit een berekening van Towers Perrin, een van 's werelds grootste adviesbueaus op management- en personeelsgebied. De salarissen van de meeste omroepdirecteuren liggen 30.000 tot 50.000 euro hoger, zo bleek uit een gisteren gepubliceerd overzicht van de Publieke Omroep.

Towers Perrin, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam, adviseert bedrijven onder meer op het gebied van beloning. Volgens Steven Meester, senior consultant reward & performance management bij Towers, kan een directeur van een omroep vergeleken worden met het hoofd van een kleinere businessunit van een grote internationale onderneming.

,,Dat betekent voor een directeur publieke omroep 150.000 euro per jaar, inclusief werkgeverslasten en andere vergoedingen'', aldus Meester. ,,De bezoldiging is lager dan bij de directies van commerciële omroepen. Dat komt door de financieringswijze van de publieke omroep. Het geld hoeft niet verdiend te worden. Jaarlijks komt een stroom geld van de overheid binnen.''

Een directeursbaan bij de publieke omroep is daarmee ,,een redelijk beschermde functie'' in vergelijking met een directeursbaan bij de commerciële omroep, volgens Meester. ,,Het enige argument om een directeur van een publieke omroep misschien meer te betalen zou de concurrentie op de arbeidsmarkt zijn, maar niet de inhoud van zijn werk'', aldus Meester.

Salarisadviesbureau Hay Management Consultants heeft in 2002 geadviseerd over de hoogte van de bezoldiging van de nieuwe leden van de raad van bestuur van de Publieke Omroep, het overkoepelende orgaan. Volgens de omroep is op advies van Hay Consultants een marktconform salaris vastgesteld. ,,Een van de argumenten van Hay was dat leden van de raad van bestuur een zwaardere taak hebben dan in een normale bedrijfsstructuur. Hier worden hoge eisen gesteld aan het jongleren van de leden wegens de autonomie van de verschillende publieke omroepen.'' Volgens de woordvoerder gaat het niet om buitensporige salarissen, ,,zeker niet in vergelijking met de salarissen van de commerciële omroepen''. Hay Consultants wil niet reageren. De directies van de publieke omroepen behoren met hun inkomens tot de bestbezoldigde topfunctionarissen die uit collectieve middelen betaald worden, zo bleek uit een vergelijking met gegevens van een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2002. De inkomens uit dat onderzoek hadden betrekking op de jaren 1999 en 2000. Uit het onderzoek bleek dat 0,6 procent van alle topfunctionarissen meer dan 180.000 euro verdiende; 2,3 procent verdiende 140.000 tot 180.000 euro.

Volgens de KRO gaat een vergelijking met de salarissen uit het onderzoek van het ministerie niet op. ,,In die bedragen is geen 16 procent pensioenpremie meegeteld, in onze bedragen wel'', aldus de woordvoerster. De KRO zegt in haar jaarverslag over 2002 een fout te hebben ontdekt bij de bezoldiging van de directie. ,,Bij de berekening zijn bedragen dubbel geteld'', aldus de woordvoerster. ,,Het totaalbedrag voor de directie kwam daardoor vorig jaar 25.000 euro lager uit, op een totaal van 262.593 euro voor beide directeuren (1,5 fte). Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2001. In die stijging zit 7 procent pensioenlasten en 3 procent CAO-verhoging'', aldus de woordvoerster.

De Tweede Kamer reageert verdeeld over de salarissen in de omroepwereld. ,,Ik vind het een hoop geld'', zegt het Kamerlid Atsma (CDA). ,,Maar de omroepverenigingen stellen de salarissen vast met goedkeuring van de eigen achterban. Daar hou ik me van afzijdig.'' Van Nieuwenhoven (PvdA) wil ,,eerst de context'' kennen, voordat ze reageert. De fracties van D66 en LPF willen dat de regering in gesprek gaat met de omroepverenigingen. VVD en GroenLinks vinden dat de hoogte van de salarissen gevolgen kan hebben voor de hoogte van de omroepbijdrage.