Segregatie in andere steden

Een vandaag gepresenteerd onderzoek door het SCO Kohnstamm Instituut, in opdracht van de gemeente Amsterdam, wijst uit dat de etnische segregatie op Amsterdamse scholen vergevorderd is. Van de 201 Amsterdamse basisscholen waren er 102 `zwart', wat betekent dat 70 procent van de leerlingen of meer allochtoon is. Op 54 scholen (een kwart) ontbraken autochtonen zelfs volledig. Op 127 scholen is 50 tot 70 procent van de kinderen allochtoon. Op middelbare scholen is de segregatie eveneens zichtbaar: havo's, vwo's en gymnasia worden vooral worden bevolkt door autochtone kinderen en vmbo's door allochtonen.

Is de situatie in andere grote steden vergelijkbaar? In Rotterdam zijn 94 van de 196 basisscholen net als in Amsterdam bijna de helft zwart, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS). Op 31 basisscholen zitten 50 tot 70 procent allochtonen. Deze scholen worden `concentratiescholen' genoemd. Op middelbare scholen lijkt de segregatie minder vergevorderd: 11 van de 37 scholen zijn zwart, 3 zijn concentratiescholen.

Van de Rotterdamse basisschoolleerlingen is 57,7 procent allochtoon, van de middelbare scholieren 39,4 procent. Het COS merkt op dat de cijfers vertekend kunnen zijn, omdat van leerlingen die buiten Rotterdam wonen (een derde van het totaal) niet bekend is of zij allochtoon zijn. Zij zijn daarom allemaal gerekend tot de autochtonen.

De gemeente Den Haag zal in oktober cijfers publiceren over zwarte scholen. Het aandeel allochtone scholieren is wel bekend: in het basisonderwijs is dat 47,5 procent, in het voortgezet onderwijs 26,4 procent. Overigens worden in Den Haag ook Italianen, Spanjaarden en Grieken tot de allochtonen gerekend. Surinamers en Antillianen die vier jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd worden echter niet geteld als allochtonen.

In Utrecht is een derde van de basisscholen `zwart'. Op bijna de helft van de scholen is 50 tot 70 procent van de leerlingen allochtoon. In totaal is 43 procent van de basisschoolleerlingen en 28 procent van de middelbare scholieren allochtoon.