Resolutie over bescherming VN

De VN-Veiligheidsraad heeft gisteren unaniem een resolutie aangenomen die vraagt om bestraffing van iedereen die VN-personeel of humanitaire VN-medewerkers aanvalt. De resolutie ondervond vertraging sinds april door Amerikaans verzet, maar kreeg vorige week nieuwe aandacht door de aanslag op het VN-kantoor in Bagdad. De VS hadden de resolutie eerst tegengehouden uit angst dat zij kon leiden tot vervolging van Amerikanen door het Internationaal Strafhof. Onder leiding van Mexico is nu alsnog een compromis bereikt waarin de verwijzing naar het strafhof is weggelaten. De aangenomen VN-resolutie staat los van een andere resolutie die de VS vorige week wilden om meer internationele vredestroepen naar Irak te sturen.