Oudere ambtenaar die weg wil, mag weg

Oudere ambtenaren die volgend jaar eerder willen ophouden met werken zullen meer dan in het verleden geholpen worden met hun vervroegde uittreding. Tegelijkertijd houdt het rijk vast aan het voornemen oudere werknemers te stimuleren langer door te werken.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over berichten dat Remkes oudere werknemers wil laten afvloeien ten gunste van jongeren. Verantwoordelijk minister Remkes (Binnenlandse Zaken) ontkende gisteren in een debat met PvdA'er Bussemaker dat hij oudere ambtenaren kwijt wil. ,,Dat is in strijd met het voornemen van het kabinet om ouderen langer door te laten werken'', zei hij.

Remkes ontkende in eerste instantie dat hij vervroegd uittreden wil stimuleren. Uit zijn antwoorden bleek wel dat hij wat wil doen aan de scheefgegroeide leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van het rijk. Bij het rijk is al sprake van vergrijzing en het laten afvloeien van jongeren zal dit versterken. Hij suggereerde de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) ,,en eventuele andere regelingen'' te willen gebruiken bij de verplichte afslankingsoperatie van het rijk.

Door de bezuinigingen moeten er de komende jaren duizenden functies bij het rijk verdwijnen. Volgens Remkes is het onwaarschijnlijk dat het zogenoemde `last in first out'-principe (de laatst binnengekomen ambtenaar moet als eerste vertrekken) daarbij gehanteerd zal worden.

De bewindsman maakte een duidelijk onderscheid tussen het beleid dat de overheid op korte termijn zal voeren in verband met de bezuinigingen (stimuleren van vervroegd uittreden) en de langere termijn (langer doorwerken bevorderen). Hij slaagde er door dit `tweesporenbeleid' niet in de onrust die bij met name PvdA en GroenLinks was ontstaan weg te nemen.

Vorige week bevestigde het departement van Remkes nog dat de minister het vervroegd uittreden van oudere werknemers wilde stimuleren. Remkes weet de commotie in de Kamer gisteren aan de media en stelde dat ,,er nog geen sprake is van een ondertekende brief of van een ondertekend voorstel aan het kabinet''. De berichten van vorige week bleken gebaseerd te zijn op een conceptbrief, waarvan een definitieve versie binnenkort wordt voorgelegd aan de ministerraad.