Oranjewoud dicht `WW-gat' bij ontslagen

Het ingenieursbureau Oranjewoud dicht bij het ontslag van 150 werknemers grotendeels het `WW-gat' dat onlangs is ontstaan door de bezuinigingen van het kabinet. Dit hebben de vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met de directie afgesproken in het sociaal plan, dat ook door de FNV Dienstenbond wordt onderschreven.

Het is voor het eerst dat het schrappen van de WW-vervolguitkering wordt gecompenseerd in een sociaal plan. ,,De manier waarop wij dat hier hebben gedaan zou wel eens navolging kunnen krijgen bij andere reorganisaties'', verwacht CNV-bestuurder S. van der Velde. ,,Op deze manier kunnen de sociale partners de afbraak van de sociale zekerheid opvangen.''

Op dit moment ontvangen ontslagen werknemers na hun WW-uitkering nog twee jaar een vervolguitkering. Die vervolguitkering is net zo hoog als de bijstandsuitkering, maar heeft als voordeel dat niet wordt gekeken naar het inkomen van de partner of het eigen vermogen. Nu het kabinet met ingang van 11 augustus de vervolguitkering heeft geschrapt – het parlement moet dit nog wel goedkeuren – dreigen werklozen met een eigen huis of een verdienende partner inkomen te verliezen.

Om dat te compenseren betaalt Oranjewoud de geheel of gedeeltelijk vervolguitkeringen van de ontslagen werknemers die na hun WW nog geen baan hebben gevonden. De betalingsperiode loopt uiteen van zes maanden voor werknemers jonger dan 35 jaar tot twee jaar voor werknemers vanaf 45 jaar. ,,Bij deze regeling wordt de pijn dus verdeeld tussen werkgevers en werknemers, want Oranjewoud betaalt niet voor iedereen de volle twee jaar'', zegt CNV'er Van der Velde.

Het is niet voor het eerst dat bedrijven en vakbonden bezuinigingen opvangen. Begin jaren negentig greep het kabinet-Lubbers III in de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) in, waardoor het zogeheten `WAO-gat' ontstond. Bij de CAO-onderhandelingen werd dit `WAO-gat' vervolgens gedicht, tot grote ergenis van de politici die de WAO-kosten niet zagen teruglopen maar verschuiven. CNV'er Van der Velde erkent de parallel: ,,Het afschaffen van de vervolguitkering is niet besproken met de sociale partners. Dus wij voelen ons vrij om de maatregel te compenseren.''