Oorzaak van dijkdoorbraak onduidelijk

Deskundigen zijn het niet eens over de oorzaak van de dijkdoorbraak, gisteren, in het Utrechtse dorp Wilnis. Ook is geen duidelijkheid over de hoogte van de schade en of deze zal worden vergoed.

Burgemeester M. Burgman van de gemeente De Ronde Venen kon gisteren niet aangeven hoe groot de materiële schade bedraagt, maar gaf wel aan dat de waterschade aan de huizen in de wijken Veenzijde I en II van Wilnis minder groot is dan aanvankelijk gevreesd. Of de in totaal tweeduizend gedupeerden aanspraak kunnen maken op een vergoeding, hangt af van de uitkomsten van een onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de Technische Universiteit Delft. Ook het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht zelf doet onderzoek.

Als uit het onderzoek blijkt dat het hoogheemraadschap nalatig is geweest bij het onderhoud van de dijk, dan is het hoogheemraadschap tegen de gevolgen daarvan verzekerd. Als er sprake is van overmacht, dekt verzekeraar Centraal Beheer deze schade niet. Wellicht kan dan een beroep gedaan worden op de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). Die voorziet in een tegemoetkoming indien de schade zowel onvermijdbaar, onverhaalbaar als onverzekerbaar is.

Dijkgraaf J. de Bondt zei gisteren niettemin dat de schade vergoed zal worden door het hoogheemraadschap. ,,Hier ligt een rol voor het waterschap, ook in financiële zin'. De dijkgraaf wilde met deze toezegging geen schuld bekennen voor het doorbreken van de dijk. In een recent rapport van het waterschap werd nog gemeld dat de bezweken dijk in een ,,uitstekende staat' verkeerde. De dijk is tijdens een jaarlijkse ,,schouw' visueel geïnspecteerd en nog maar enkele weken geleden zijn de dijken ook vanuit de lucht bekeken.

Als mogelijke oorzaak wordt genoemd de uitdroging van de dijk, die vooral uit veen zou bestaan. Niet bekend is echter of de dijk werkelijk zo droog was. Het komt zelden voor dat een boezemkade bezwijkt. De laatste keer dat een doorbraak gevolgen had was in 1960 bij Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam-Noord. De woonwijk stroomde geheel onder water, veel hoger dan nu in Wilnis. Er vielen geen slachtoffers.

De Tweede Kamer toonde zich gisteren bezorgd over de toestand van de dijken. ,,Zou het inzakken van de dijk bij Wilnis te maken kunnen hebben met het dalen van het grondwaterpeil door de droogte, en kan dit ook op andere plaatsen gebeuren?' vroeg Duijvendak (GroenLinks) aan staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Ook het SGP-Kamerlid Van der Staaij legde een verband met het dalende grondwaterpeil. Volgens Schultz van Haegen wordt de toestand van de dijken structureel gecontroleerd door de waterschappen. ,,We zijn redelijk op de hoogte van hun staat, maar je kunt nooit garanderen dat er niets gebeurt', zei de staatssecretaris.

Het hoogheemraadschap wil morgen beginnen met het inlaten van water in de Ringvaart. Dit om verdere schade aan dijken te voorkomen. Het risico op meer dijkdoorbraken is in Nederland nooit uit te sluiten. Bij zware regen na een lange droge periode bestaat de kans dat ingedroogde dijken wegschuiven, zo liet de Unie van Waterschappen vandaag gezegd.