Officiële klacht over rechtsgang in Ankara

De Nederlandse ambassade in Ankara dient een klacht in over de rechtsgang in het proces tegen de Rotterdamse meisjes die verdacht worden van drugssmokkel. Dat heeft een woordvoerder van de ambassade vandaag meegedeeld.

De ambassade acht het onjuist dat de rechtbank gisteren gebruik maakte van een vertaler die het Nederlands niet voldoende machtig is. ,,Het is onze taak te waken over de rechtsgang', aldus de woordvoerder.

De vertegenwoordigers van de ambassade waren gisteren niet de enigen in Izmir die vraagtekens zetten bij de kwaliteit van de vertaling. Zo vroeg de rechter een van de verdachten in het Turks of zij alleen was gekomen of in een groep. De vertaler zei daarop tegen de verdachte: ,,Heb je zelf voor je reis betaald?'. Toen de advocaat vrijspraak voor de drie verdachten had gevraagd, moest de vertaler ook dat op last van de rechter aan de verdachten laten weten. ,,Ga je akkoord met vrijlating?', zei hij daarop. Ook de rechter vroeg de vertaler verscheidene malen nog eens te specificeren wat de verdachten precies hadden gezegd.

Gisteren bleek al direct hoe belangrijk een goede vertaling is voor een eerlijke rechtsgang. De hoofdrechter stelde gedetailleerde vragen over wie, wanneer de tassen met de heroïne had gekregen. Op grond van de antwoorden concludeerden de rechters dat van een van de verdachten niet bewezen kan worden dat zij bij de heroïnesmokkel betrokken is geweest. Zij gelastten daarom haar vrijlating.