Nieuwe eed voor artsen

De Nederlandse artseneed is vernieuwd. De oude eed was verouderd. Daarom is hij op initiatief van de vereniging van universiteiten VSNU en de artsenorganisatie KNMG gemoderniseerd.

Nieuw is dat nu in de eed staat dat de aankomend arts zijn medische kennis niet zal misbruiken, ook niet onder druk. Deze toevoeging is gebaseerd op de Verklaring van de rechten van de mens uit 1948, die is opgesteld om herhaling van misbruik van medische kennis zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde te voorkomen. Maar de zinsnede doelt ook op potentiële verleidingen van de farmaceutische industrie. De nieuwe eed werd vanmiddag aangeboden aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf het begin van het nieuwe academische jaar, volgende week maandag, hanteren de Nederlandse universiteiten de nieuwe eed.

Met het uitspreken van de eed wordt aan het eind van de studie geneeskunde toewijding beloofd aan de normen en waarden van het beroep van arts. De eed heeft geen juridische betekenis. Het al dan niet uitspreken van de eed heeft dan ook geen consequenties voor de beroepsuitoefening, maar wordt gezien als een belangrijk moment van reflectie.

De Commissie Herziening Artseneed, bestaande uit artsen, een student geneeskunde, een jurist, een historicus en een ethicus, heeft geprobeerd de nieuwe eed zo eenvoudig en tijdloos mogelijk te formuleren. Nog relevante elementen uit de oude eed, zoals het zo goed mogelijk uitoefenen van het beroep en de geheimhoudingsplicht, zijn overgenomen.

De standaard artseneed die tot nu toe gehanteerd werd stamt uit 1878. Hij was vastgelegd in de wet op de uitoefening van de geneeskunst uit 1865, die in 1997 is vervangen door de wet beroepen individuele gezondheidszorg. De eed gaat terug op de eed van Hippocrates van Kos uit ongeveer 400 voor Christus. Aangenomen wordt dat de eed niet van Hippocrates zelf is. Toch komt de eed goed overeen met normatieve uitspraken over goed medisch handelen in teksten van Hippocrates.

Gerectificeerd

Artseneed

Het artikel Nieuwe eed voor artsen (27 augustus, pagina 3) meldt dat de toevoeging aan de eed dat een aankomend arts zijn medische kennis niet zal misbruiken, ook niet onder druk, voortvloeit uit de Verklaring van de rechten van de mens. De toevoeging is gebaseerd op de Declaration of Geneva van de World Medical Association uit 1948.