Meer vrouwen in journalistiek

Het aantal vrouwen in de journalistiek is tussen 1992 en 2000 gestegen van 20 procent tot 34 procent in 2000. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van de Stichting Vrouw & Media.

Bij de landelijke dagbladen bedraagt het aandeel vrouwen 26 procent, bij de regionale dagbladen 21 procent, zo staat in het SCP-werkdocument Midden in de media. Meer vrouwen in de journalistiek, geschreven door onderzoekster Ans Merens. Bij de landelijke televisie werken evenveel vrouwen als mannen.

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities in de media is eveneens gestegen. Bij de landelijke dagbladen is bijna een kwart van de chefs vrouw, bij de omroepen een derde.

Tot de hoofdredacties zijn echter nog maar weinig vrouwen doorgedrongen, behalve bij de tijdschriften, waar een derde van de hoofdredacties uit vrouwen bestaat.

Ook bij NRC Handelsblad is het aantal vrouwen de afgelopen jaren gestegen. In 1992 was 17 procent van de redacteuren vrouw, dit jaar is dat 32 procent. Van de zestien chefs zijn er vier vrouwen, in de vijfkoppige hoofdredactie zit één vrouw.