Managen in deeltijd is nog taboe

Eenvijfde van de leidinggevenden in Nederland wil graag in deeltijd werken. Maar nog geen 4 procent gaat daadwerkelijk korter werken. De grootste belemmering is de heersende bedrijfscultuur, die zegt dat `carrière maken' niet kan in deeltijd.

Uit een onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) blijkt dat van de circa duizend leidinggevenden 21 procent korter wil werken. Het OSA vroeg in totaal ruim 3.300 werknemers naar hun wensen. Tussen 2000 en 2002 is 16 procent van de managers met een deeltijdwens ook echt korter gaan werken. Veruit de meerderheid, 177 van de 210 leidinggevenden (84 procent) ging niet korter werken, hoewel dat zij dat wel willen.

Het OSA concludeerde na het onderzoek dat `een leidinggevende functie kennelijk een belemmering vormt voor een vermindering van de arbeidsduur'. Op de achtergrond van het onderzoek speelt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), die op 1 juli 2000 van kracht werd en werknemers het recht geeft om hun arbeidsduur uit te breiden of te verminderen. De WAA heeft geen invloed gehad op het aandeel mannelijke deeltijders; dat is al sinds 1987 ongeveer hetzelfde.

LOOPBAAN: pagina 18

    • Marleen Luijt