Iets neerzetten in reactor te Petten

,,Gemiddeld verander ik elke drieëneenhalf jaar van baan'', zegt Rob Stol (54), de nieuwe directeur van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG), exploitant van de kernreactor in Petten. ,,Maar dat wil niet zeggen dat ik nu ook maar drieëneenhalf jaar naar Petten ga, ik ga pas ergens weg als ik het gevoel heb dat ik iets heb neergezet.'' Stol leidde tot voor kort een onderdeel van een educatieve uitgeverij en daarvoor onder meer een sociale werkplaats, een hogeschool en een afdeling van het ministerie van Onderwijs. ,,Ik weet op zich niet zo veel van nucleaire techniek, maar ik ben van huis uit natuurwetenschapper en ik heb me in het verleden vaker technologische gebieden eigengemaakt, dus dat gaat ook nu wel lukken'', aldus Stol, die zijn nieuwe baan ziet als een mengeling van management, wetenschap en beleid. ,,De verschillende terreinen waarop ik ervaring heb opgedaan, komen in deze functie samen.''

Personalia@nrc.nl

    • Jochen van Barschot