Dodehoekspiegel is vaak slecht afgesteld

De verplichte dodehoekspiegel voor vrachtwagens is vaak niet goed afgesteld. Daardoor is het nog steeds levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers om naast of vlak voor een vrachtwagen te staan of te rijden, zeker wanneer deze rechtsaf wil slaan. Dat zegt de Amsterdamse politie naar aanleiding van controles van de verkeerspolitie.

Van de gecontroleerde voertuigen bleek 85 procent ondanks de dodehoekspiegel onvoldoende zicht op medeweggebruikers te hebben. De spiegels waren niet goed afgesteld of konden soms niet goed worden afgesteld. De meeste vrachtwagenchauffeurs weten daarbij niet aan welke eisen ten aanzien van het zicht op de weg en de weggebruikers zij moeten voldoen. Ook hun kennis van de werking van de spiegel schiet tekort. De politie bepleit daarom de invoering van een verplichte instructie voor de vrachtwagenchauffeurs.

De vrachtwagenchauffeurs zelf, zo blijkt uit het onderzoek, denken meer te kunnen zien door de dodehoekspiegel. Een aanpassing in de wetgeving is volgens de politie ook nodig om te voorkomen dat in de auto aangebrachte spiegels het zichtveld beperken. Een dodehoekspiegel of -camera is sinds 1 januari verplicht voor vrachtwagens met een Nederlands kenteken. De bevindingen van de Amsterdamse politie komen overeen met eerdere controles elders in het land.