CNV is bereid de lonen te matigen

Het CNV wil volgend jaar de gebruikelijke loonsverhoging in procenten inleveren in ruil voor een eenmalige extra uitkering die voor alle werknemers in een sector gelijk is.

De vakbond is tot deze vorm van loonmatiging bereid als het kabinet de bonden en werkgevers tegemoet wil komen bij met name VUT, prepensioen en de WAO. CNV-voorzitter Doekle Terpstra heeft vanmorgen premier Balkenende een brief met deze handreiking overhandigd. De vakcentrale FNV en ondernemersorganisatie VNO-NCW zijn beide positief over het CNV-voorstel. ,,Dit is een interessant initiatief. Als dit leidt tot een beweging bij het kabinet, dan praten wij graag mee'', zegt een FNV-woordvoerder. Volgens VNO-NCW biedt het voorstel ,,een kans om tot overleg te komen''. Premier Balkenende zei vanmorgen de CNV-voorstellen mee te nemen in de begrotingsbesprekingen binnen het kabinet en binnenkort inhoudelijk te zullen reageren op de brief. Gezien de ,,moeizame verhouding'' tussen kabinet en sociale partners zei hij blij te zijn met het initiatief van het CNV.

Het kabinet dringt er wegens de huidige laagconjunctuur bij de bonden en werkgevers al enige tijd op aan om de lonen te matigen. Het CNV is hiertoe bereid. Het voorstel om volgend jaar per sector een vast bedrag aan loonsverhoging te geven, zou tot een nivellering van de inkomens leiden. Minder verdienende werknemers krijgen er dan namelijk procentueel meer bij. Bovendien betalen beter verdienende werknemers meer belasting. ,,Werknemers maken zich vooral zorgen over hun baan, over hun pensioen en over de WAO. De koopkracht vinden ze minder belangrijk'', zegt Terpstra. Ook bij de FNV-bonden wordt voor volgend jaar nagedacht over een loonsverhoging van ,,centen in plaats van procenten'', aldus een woordvoerder. Maar de FNV wil de loonsverhoging waarschijnlijk geen eenmalig karakter geven. Voordeel van een incidentele verhoging is dat deze niet doorwerkt in de pensioenpremies. Het CNV wil met dit voorstel bevorderen dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen in stand kan blijven. Ook uitkeringsgerechtigden moeten de incidentele loonsverhoging krijgen.

Terpstra betitelt het initiatief als een ,,ultieme poging'' om met het kabinet tot afspraken te komen over het sociaal-economisch beleid voor de komende jaren. Als het kabinet op geen enkele manier de bond tegemoet wil komen, dan is ,,het einde verhaal'', aldus Terpstra. In dat geval zal het CNV op de gebruikelijk wijze zijn looneis formuleren, namelijk door de verwachte inflatie in 2004 en de stijging van de arbeidsproductiviteit bij elkaar op te tellen. Stakingen tegen het kabinetsbeleid sluit het CNV dan niet uit. AbvaKabo FNV, de vakbond voor overheidspersoneel, maakte maandag al bekend in oktober een landelijke stakingsdag te willen organiseren tegen de miljardenbezuinigingen die het kabinet voorstaat.

Een van de voornaamste punten waarop het CNV het kabinet vraagt de bond tegemoet te komen, is de vervroegde uittreding van oudere werknemers. Het kabinet wil in 2005 de VUT en het prepensioen minder aantrekkelijk maken door de fiscale ondersteuning van deze maatregelen af te schaffen. Het kabinet wil hiermee de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen en op termijn ruim één miljard euro per jaar besparen.

Het CNV stelt nu voor om de mogelijkheid van een deeltijdpensioen in te voeren, waarbij ouderen deeltijdwerk kunnen combineren met deeltijdpensioen. Voor het pensioendeel zou dan de fiscale ondersteuning intact moeten blijven. [Vervolg LOONMATIGING: pagina 2]

LOONMATIGING

CNV bepleit overgangsregeling

[Vervolg van pagina 1] Als het kabinet vasthoudt aan de gehele afschaffing van de fiscaal gunstige vut en het prepensioen, dan vindt het CNV dat er een overgangsregeling moet komen voor werknemers die nu ouder zijn dan 50 jaar.

De Christelijke vakorganisatie bepleit ook de invoering van deeltijdontslag. Dit betekent dat bedrijven die door de economische tegenwind genoodzaakt zijn mensen te ontslaan, hiervan gebruik kunnen maken. De werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering. Voordeel is volgens het CNV dat de werknemers en werkgever aan elkaar verbonden blijven en dat in betere tijden het arbeidscontract weer kan worden uitgebreid.

Het CNV vindt dat het kabinet het WAO-plan van de Sociaal-Economische Raad (SER) in het geheel moet overnemen. Het kabinet lijkt dit plan, dat er op neer komt dat alleen nog langdurig volledig arbeidsongeschikten een WAO-uitkering krijgen, in grote lijnen wel over te gaan nemen. Maar er zullen ook naar verwachting enkele voor de vakbonden onaanvaardbare aanpassingen worden gedaan.

Het CNV vindt voorts dat in deze slechte tijden de hypotheekrenteaftrek niet volledig in stand kan blijven. De aftrek zou bijvoorbeeld gemaximeerd kunnen worden op 250.000 euro.

Terpstra zou ,,het buitengewoon dom'' vinden als het kabinet niet op de handreiking van het CNV in gaat. ,,Als het kabinet zich blijft gedragen als een bovenmeester, dan creëert het een geweldig groot probleem''. Hij zegt ingenomen te zijn met de positieve reacties van de FNV en VNO-NCW. ,,Dat betekent dat we gezamenlijk kunnen optrekken.''