Clichés over kinderwens

Kinderen krijgen is voor vrouwen in westerse landen steeds meer een keuze. Ze kunnen bepalen óf ze kinderen nemen, met wie, hoeveel en vooral ook wanneer. Met die dilemma's krijgen vrouwen in andere delen van de wereld meestal niet te maken. Voor hen is kinderen krijgen niet iets waar ze zelf enige invloed op kunnen uitoefenen; het overkomt ze, ingegeven door religie, cultuur of familie.

In de documentaire Het grote geluk staat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met betrekking tot kinderen krijgen centraal. Zijn westerse vrouwen hierin echt zo vrij? En verschillen zij hierin werkelijk zoveel van Afrikaanse vrouwen? De Nederlandse regisseur Lisanne Faddegon reisde van Noord naar Zuid en sprak met vrouwen in Nederland, Spanje, Marokko, Mali en Zuid-Afrika over hun dilemma's en keuzes.

In Nederland wordt het leven van twee vrouwen gevolgd, die allebei het krijgen van kinderen hebben uitgesteld om redenen van studie, werk en ,,van het leven willen genieten''. De beperkingen van de westerse keuzevrijheid worden clichématig gebracht. Bij de een verloopt alles volgens plan en mogen we meegenieten van de weinig interessante voorbereiding van aankomende ouders met een carrière. Het andere stel heeft minder geluk en probeert via in-vitrofertilisatie toch een baby te krijgen.

Over Spanje leren we dat het geboortecijfer schrikbarend snel afneemt, onder meer omdat de Spaanse mannen niet mee-emanciperen en veel vrouwen ervoor kiezen dan maar helemaal niet aan kinderen te beginnen. Op zich boeiend, maar een vergelijking met bijvoorbeeld Nederland ontbreekt, en daarmee ook zicht op verschillen.

De Afrikaanse verhalen zijn aangrijpend en mooi gebracht. De werkende Marokkaanse moeder van zeven kinderen die eigenlijk haar werkloze man wil verlaten. De Malinese vrouwen in een polygaam huwelijk die allemaal een of meer kinderen hebben verloren en het tragische leven van een Zuid-Afrikaanse die, net als haar baby, met hiv is besmet.

De documentaire trapt een open deur in. Dat de verschillen in positie tussen vrouwen in Nederland en die in ontwikkelingslanden zoals Mali ondenkbaar groot zijn ligt wel erg voor de hand, hoe schrijnend het ook is.

Het grote geluk, Humanistische Omroep, Ned.1, 22.40-23.55u.

    • Els Quaegebeur