Australië blijft worstelen met veroordeling rechtse politicus

De kansen op politiek martelaarschap voor de gevangen rechtse politicus Pauline Hanson worden met de dag groter.

Hanson werd vorige week door een Australische rechtbank tot drie jaar cel veroordeeld wegens verkiezingsfraude. Politici van diverse pluimage, waaronder minister-president Jonn Howard hebben de straf buitensporig zwaar genoemd.

Howard probeerde met die opmerking de aanhangers van Hanson te kalmeren, menen waarnemers. Toch staat zijn rol in de veroordeling ter discussie. Gebleken is dat een minister in Howards federale regering een stichting beheerde die erop uit was om de wettelijke moeilijkheden van Hanson en haar partij te verhogen.

Minister van arbeidsverhoudingen Tony Abbott richtte de stichting met de naam `Australians for Honest Politics' in 1998 op. Hij meldde het bestaan ervan enkele maanden later aan Howard, nadat berichten erover in de media verschenen. Volgens Abbott was het enige doel van de stichting zijn land ,,te behoeden voor een ernstige bedreiging van de sociale stabiliteit''. De schijn is echter dat Abbott, met Howards goedvinden, er vooral op uit was een conservatieve politieke concurrent via de rechter uit te schakelen. In dezelfde periode probeerde Howard ook de politieke wind uit Hansons zeilen te houden door sommige van haar populistische doelstellingen, zoals beperking van immigratie, op te nemen in zijn eigen beleid.

Hanson heeft intussen beroep aangetekend tegen de veroordeling en de strafmaat. De affaire heeft haar politieke profiel, dat de laatste jaren mede door Howards consertieve immigratieretoriek aanzienlijk was gedaald, een nieuwe impuls gegeven. Uit een recente opiniepeiling in Queensland blijkt dat een vijfde deel van de kiezers op Hansons partij zou stemmen wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

Veel Australiers zagen de veroordeling van Hanson al als een politieke daad van het gecombineerde machtssysteem van de regering en rechterlijke macht. Ze werd veroordeeld omdat ze een informele lijst van aanhangers als officiële ledenlijst had gebruikt bij de registratie van haar partij. De visie dat dat eerder een administratieve fout was dan een criminele daad, die zwaar genoeg is voor drie jaar cel, wordt door veel Australiërs gedeeld. De activititeiten van Howards minister zetten verdere vraagtekens bij haar veroordeling.

    • Hans van Kregten