Vaccinaties

Het artikel over `overbodige vaccinaties' is eenzijdig en mist weerwoord (NRC Handelsblad, 13 augustus). Betere voorlichting aan ouders over nut en bijwerkingen is nodig, maar karikaturale opvattingen over het opbouwen van weerstand helpen daarbij niet.

Vaccinaties zouden een `enorme belasting voor de weerstand' vormen. Een nooit bewezen stelling, maar zou de ziekte zelf een niet veel grotere belasting vormen? De `ontwikkeling van het afweersysteem wordt gestoord', maar in werkelijkheid juist gestimuleerd door de vaccinaties.

Door de `cocktails wordt heel veel in een keer toegediend', dat beperkt nu juist het aantal vervelende prikken. `Minder stringent' toepassen van het Rijksvaccinatieprogramma lijkt klantvriendelijk, maar is minder effectief. Kinderen zouden door inentingen `veel gevoeliger voor andere ziekten' zijn, maar daarvoor is geen enkel bewijs.

In Rusland lagen de ziekenhuizen vol met difteriepatiënten, nadat na de omwenteling het vaccinatieprogramma was gesneuveld. In Engeland heeft een verlaging van de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond geleid tot epidemieën, ook met sterfgevallen. Elk jaar overlijden wereldwijd een miljoen kinderen aan mazelen. Wie een ernstig zieke baby met kinkhoest heeft gezien, spreekt niet over `een paar weken hoesten'.

De overwegingen van de geciteerde ouders over het voorkómen van sommige kinderziektes door het vaccineren van andermans kinderen, zijn wel erg opportunistisch.

Dankzij een goede organisatie van de gezondheidszorg staat Nederland internationaal bovenaan bij vaccinatiegraad voor de meeste aandoeningen. Om dat zo te houden is goede voorlichting noodzakelijk. Valse voorlichting is gevaarlijk.

    • Ted van Essen