Partij Sint Maarten uit kabinet-Godett

De Antilliaanse regering-Godett heeft gisteren, op de dag dat een parlementaire delegatie van fractievoorzitters uit de Tweede Kamer een beleefdheidsbezoek aan het Kabinet bracht, te maken gekregen met een ministerscrisis. Luttele uren na het vertrek van de delegatie onder leiding van Tweede-Kamervoorzitter Weisglas maakte de belangrijkste politieke partij van Sint Maarten, DB Sint Maarten, bekend dat zij haar minister en haar staatssecretaris terugtrekt uit het kabinet.

Daarmee is de eerste barst in het omstreden kabinet-Godett een feit. DP Sint Maarten noemt vooral de passage in het regeerakkoord waarin wordt aangekondigd dat de regering maatregelen wil treffen tegen het openbaar ministerie op Curaçao een breekpunt.

Partijleider Anthony Godett van Frente Obrero Liberashon wil sancties treffen tegen officieren van justitie die strafrechtelijke vervolging zijn begonnen tegen FOL-bewindslieden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan omkopings- en smeergeldpraktijken. Godett is zelf één van de mensen naar wie een onderzoek wordt gedaan wegens corruptie, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen. Daarnaast heeft Sint Maarten tevergeefs geprobeerd zijn streven naar een status aparte op te nemen in het regeerakkoord.

Anthony Godett riep gisteren tijdens de eerste ontmoeting met de parlementaire vertegenwoordiging uit Nederland irritatie op door hen in een vergadering van de Antilliaanse staten toe te spreken in het Papiaments. Later verliet hij verontwaardigd een bezoek van de Nederlandse delegatie aan een sloppenwijk om een eigen excursie door die sloppenwijk te geven.

Volgens CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft Godett door de delegatie in het Papiaments toe te spreken zichzelf in de vingers gesneden omdat zijn boodschap daardoor niet was overgekomen. Met het `eigen' bezoek van Godett aan de sloppenwijk had hij minder moeite. ,,Ik had zelf ook de indruk dat we niet alles te zien kregen.''