Ordina belandt in het rood

Automatiseerder Ordina heeft de voorbije zes maanden rode cijfers geschreven. Oorzaak is de ingestorte vraag naar IT-diensten, vooral vanuit de overheid.

Het verlies van de Utrechtse automatiseerder is uitgekomen op 1 miljoen euro tegen bijna 9 miljoen euro winst een jaar eerder. Het verlies is onder meer veroorzaakt door een buitengewone last van 7,5 miljoen euro voor de afvloeiing van 225 werknemers. Er werken nu nog 3.300 mensen bij het bedrijf, waarvan verreweg het grootste deel in Nederland.

De omzet van Ordina, opgericht in 1973, daalde het afgelopen halfjaar met 15 procent. In het tweede halfjaar wordt een verdere daling van de omzet verwacht.

Volgens Ordina is vooral de overheid, de belangrijkste markt voor Ordina, terughoudend met investeringen, en valt de vraag naar technische automatisering ook tegen. In de omzetcijfers is de overname verwerkt van Clockwork, een bedrijf waar zestig mensen werken.

Het bedrijfsresultaat van Ordina is met 0,4 miljoen euro licht positief, terwijl het bedrijf naar eigen zeggen rekende op min of meer nul. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een positief bedrijfsresultaat, de ebita, van 10 miljoen euro.

De markt geeft volgens het bedrijf sinds enkele maanden zeer voorzichtige positieve signalen, zoals een toenemende orderstroom. Desondanks denkt Ordina dat het niet reëel is te verwachten dat de tweede helft van 2003 een `fundamentele verbetering' te zien zal geven, die leidt tot een duidelijke en structurele verhoging van het aantal automatiseringsprojecten. Daarvoor moet eerst het vertrouwen in de economie herstellen.