Meer geld voor zij-instromers

Opnieuw kondigt minister Van der Hoeven (Onderwijs) maatregelen aan om het tekort aan leraren in de komende vier jaar te bestrijden.

De minister wil een `aanzienlijk bedrag' investeren in de begeleiding van nieuwe leraren. Pabo's en lerarenopleidingen leveren veel te weinig docenten af om het tekort op te lossen. Volgens de minister moet de oplossing vooral komen van de zij-instromers, mensen uit het bedrijfsleven die, met behoud van hun vorige salaris, overstappen naar het onderwijs.

Uit eerder onderzoek van de Inspectie van het onderwijs blijkt dat zij-instromers te veel aan hun lot worden overgelaten en daarom sneller afhaken. Nu krijgt een basisschool 9.000 euro voor een zij-instromer en een school voor voortgezet onderwijs 10.000 euro. Van dat bedrag moet de school ook de `geschiktheidtoets' van 1.135 euro betalen, de opleiding aan de pabo of hogeschool én de begeleiding van de nieuwe leraar.

De begeleiding wordt meestal gedaan door collega-leraren die daarvoor lesuren moeten inleveren, waar dan weer vervanging voor moet worden gezocht. En daar hebben de meeste scholen geen geld voor.

Hoeveel extra geld scholen krijgen voor zij-instromers zal de minister bekendmaken bij de presentatie van de miljoenennota op prinsjesdag. Scholen mogen zelf uitmaken hoe ze dat geld aanwenden bij het vinden van oplossingen om nieuwe leraren te begeleiden. ,,Een school kan besluiten oudere docenten volledig vrij te stellen van onderwijs en hen in te zetten voor de begeleiding van nieuwe leraren'', zegt een woordvoerder van het ministerie.

Als er niets gebeurt, loopt het lerarentekort van 2.900 nu op naar 10.400 in 2007. Van der Hoeven streeft ernaar het tekort de komende vier jaar terug te brengen naar 2.200. Het lerarentekort valt nu nog mee, zegt een woordvoerder van het ministerie. Nu hebben scholen vooral een probleem om vervanging te vinden voor zieke leraren. Maar met de toenemende vergrijzing wordt een snel oplopend tekort verwacht, dat in 2011 een recordhoogte bereikt.

Minister Van der Hoeven verlaagde de eisen voor zij-instromers al eerder. Zij besloot het nieuwe leraren mogelijk te maken hun lesbevoegdheid in twee jaar te halen. Voorheen duurde die opleiding vijf jaar.