Evacuatie na dijkdoorbraak in Wilnis

Circa vijfhonderd bewoners van Wilnis zijn vannacht geëvacueerd na een doorbraak in de dijk rond de polder Groot-Mijdrecht. De dijk van de Ringvaart is over een lengte van zestig meter door het water weggeschoven. Met kleistortingen heeft het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de Ringvaart op drie plaatsen afgedamd.

Nadat het water uit de Ringvaart was weggestroomd scheurde de dijk iets verderop over honderden meters. Door een gaslek moesten ook bewoners buiten het ondergelopen gebied worden geëvacueerd. Het gaslek is inmiddels gedicht. Het water in de getroffen wijk was vanmiddag weer gezakt.

Burgemeester M. Burgman van De Ronde Venen, waaronder Wilnis valt, heeft de noodverordening voor het getroffen gebied in werking gesteld. Bewoners kunnen niet terug naar hun huizen. Hoe lang het gaat duren voordat de bewoners terug naar huis kunnen, kon zij vanochtend niet zeggen.

Het hoogheemraadschap weet niet wat de oorzaak is van de doorbraak. Vorig jaar stroomde dit deel van de dijk over tijdens hevige regenval. Door het aanbrengen van zandzakken kon de brandweer toen een doorbraak ternauwernood voorkomen. ,,Maar daarna is de dijk versterkt'', zegt waarnemend dijkgraaf A. van Blaaderen. ,,Toen stond het water door de regenval bijzonder hoog. Dit is iets geheel anders. Zodra we de zaak onder controle hebben, gaan we de oorzaak onderzoeken.'' De doorbraak staat niet in verband met het omleiden van IJsselmeerwater naar het Groene Hart; de Ringvaart rond Groot-Mijdrecht is hierbij niet betrokken.

Omdat er bij bewoners grote twijfels bestaan over de toestand van de dijk heeft burgemeester Burgman een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Geruchten variëren van ondermijning door mollen en muskusratten tot beschadigingen door kabelleidingen. Deskundigen speculeren over het afschuiven van een oude veendijk die instabiel werd door uitdroging.

Door de overstroming is de elektriciteit in de wijk uitgevallen. Straten zijn bedekt met een dikke laag modder. De gemeente heeft plannen klaarliggen voor het geval mensen de komende nacht niet thuis kunnen slapen. Bewoners van de wijk Veenzijde zijn opgevangen in partycentrum De Meijert in Mijdrecht.

Volgens de burgemeester zijn in de Ringvaart en de daaraan verbonden Heinoomsvaart 174 woonboten drooggevallen. De scheefliggende boten leveren een gevaar op voor de gasleidingen.