De Gerlach-show

Dwars door het dorpje Spaarndam bij Haarlem loopt de IJdijk, een razend drukke weg met tweerichtingsverkeer. Die weg is zó smal dat er geen plaats is voor trottoirs, hoewel beide zijden volgebouwd zijn met huizen. Voor de bewoners is er langs de huizen een pad gemaakt, lager gelegen dan de weg.

Tegen achten begaven ze zich gisteravond vanuit hun huizen naar een bijeenkomst in het Dorpscentrum over de geluidsoverlast door Schiphol. Ik dacht: hoe kun je in deze wegverkeershel wonen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, en tegelijkertijd klagen over Schiphol?

Maar de mens staat nu eenmaal dichter bij de (zijn) auto dan bij het vliegtuig, waarvan hij hooguit een paar keer per jaar plezier heeft. En dat Spaarndam overlast ondervindt van Schiphol, is buiten kijf. Op mijn bankje aan de Grote Sluis telde ik aan het begin van de avond elke vijf minuten één vliegtuig, dat overigens op redelijke hoogte overkwam.

De Spaarndammers wilden op deze avond woedend te hoop lopen tegen boosdoener Schiphol en haar directeur Gerlach Cerfontaine. Tegen alle afspraken in razen de vliegtuigen sinds de opening van de Polderbaan over Spaarndam. Cerfontaine had toegezegd dat hij zich in het hol van de leeuw zou wagen.

Daar was-ie dan. Keurig in het donkere pak, de boord zomers open, het grijzige haar sluik en koket op de wenkbrauwen. Politie en media omzwermden hem toen hij binnenkwam. Hij leek te genieten.

Hier trad hij, Gerlach Cerfontaine, met open vizier de loeiende vijand tegemoet. ,,Ik ben geen lafaard'', zou hij later zeggen, ,,dat heeft u vanavond kunnen zien.''

Helaas, zijn heldendom viel bij nader inzien danig tegen. Cerfontaine zei niet tegen de morrende menigte: ,,U kunt de pot op. Ik ben uw gezeur beu. Schiphol móet uitbreiden. Basta!''

Misschien zou hij dan niet meer levend het einde van de avond hebben gehaald, maar hij was wél een held geweest, een kampioen van het vrije woord en van de even vrije Polderbaan.

Nee, Cerfontaine had een veel grotere verrassing in petto. Hij was het helemaal eens met de bevolking. Hij sprak vol medeleven, als een zoon aan de groeve van zijn moeder.

Beste mensen, u heeft gelijk, die vliegroute moet verlegd worden, dit is onrechtvaardig, we kunnen dit niet maken, maar ik kan er ook niets aan doen, die afspraak om Spaarndam te ontzien is niet met Schiphol maar met minister Jorritsma gemaakt, u moet bij Verkeer en Waterstaat zijn en bij de Luchtverkeersleiding Nederland die maken de vliegroutes, niet wij maar ik, Gerlach Cerfontaine, zal u bijstaan in uw strijd!

Iedereen perplex. Wat een briljante show! De angel was meteen uit de avond. Het boegeroep sloeg om in applaus en Cerfontaine neeg bescheiden het hoofd.

Slechts enkele vragen bleven onbeantwoord, want een gegeven paard kijk je niet in de bek. Waarom was Cerfontaine zo slecht op de hoogte geweest van afspraken tussen Spaarndam en Verkeer en Waterstaat, en wie krijgt straks de vliegtuigen van Spaarndam wél boven zijn pet?

Misschien gaat Cerfontaine wel alle vliegroutes zó mooi verleggen dat ze alleen nog maar over Schiphol lopen.

    • Frits Abrahams