Belgrado: geen zin in debat unie

Het parlement van de unie van Servië en Montenegro (SeM) heeft zich gisteren niet kunnen buigen over een van de belangrijkste nieuwe wetten in de unie: het `Actieplan' voor de harmonisering van de economieën van beide deelrepublieken. Er kwamen te weinig parlementariërs opdagen.

Het Actieplan bevat een reeks maatregelen waarmee de van elkaar sterk afwijkende economieën van Servië en Montenegro met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Als het wordt uitgevoerd, regelt het de vrije uitwisseling van goederen, mensen, diensten en kapitaal binnen de unie.

Maar de parlementariërs konden niet genoeg belangstelling opbrengen. Van de fractie van de in Servië regerende partijencoalitie DOS kwamen bijvoorbeeld slechts 44 parlementariërs voor het debat opdraven, maar bleven er 46 weg, onder wie een vice-premier en de Servische minister van Justitie.

Het unieparlement telt 126 leden, 91 Serviërs en 35 Montenegrijnen. Een wet behoeft de goedkeuring van een meerderheid van beide groepen. Gisteren zag het parlement zich echter gedwongen direct na samenkomst weer uiteengaan: er was geen quorum.

De voorzitter van het unieparlement, Dragoljub Micunovic, noemde het gebrek aan belangstelling ,,een aanzienlijke politieke klap voor het parlement en voor het hele land''. De integratie van de unie in Europa is, zo zei hij, een thema waarvoor de parlementariërs gewoonlijk belangstelling hebben, ,,maar als het op stemmen aankomt laten ze het afweten, zelfs bij DOS, om over de oppositie nog maar te zwijgen''. Dat, aldus Micunovic, is een gevolg van ,,excessieve partijbelangen, soms van heel pietluttige partijbelangen''. De parlementariërs tonen volgens hem aan maar weinig belangstelling te hebben voor ,,het algemene belang van de samenleving''.

Waarnemers gaan ervan uit dat het vooral de unie Servië-Montenegro is die weinig belangstelling trekt. Die is de Serviërs en Montenegrijnen opgelegd door de Europese Unie, als een middel om de Montenegrijnse onafhankelijkheid te voorkomen of althans uit te stellen; in beide landen zijn politieke partijen die pleiten voor beëindiging van de unie en onafhankelijkheid voor de eigen deelrepubliek, zeer sterk. In Montenegro is dat de regerende Democratische Partij van Socialisten, in Servië de oppositionele partij G17 Plus.