WAO al in 2004 strenger

Het kabinet wil de strengere keuringsregels voor de WAO uit het regeerakkoord al per 1 juli 2004 invoeren. Dat melden bronnen rond het kabinet. Volgens het regeerakkoord zouden de nieuwe regels pas op 1 januari 2005 ingaan, maar het kabinet heeft de invoering ervan versneld. De vervroeging met een halfjaar maakt deel uit van het extra bezuinigingspakket waartoe het kabinet vorige week besloot, en levert een eenmalige besparing op van 70 miljoen euro.

In 2005 wordt het WAO-stelsel ingrijpend veranderd. Er worden veel hogere eisen gesteld aan het verkrijgen of behouden van een WAO-uitkering. De keuringsartsen kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers voor meer functies geschikt verklaren dan nu het geval is. Alle WAO'ers die jonger zijn dan 45 jaar worden opnieuw gekeurd. Slechts volledig arbeidsongeschikten die dat naar verwachting nog minimaal vijf jaar zullen blijven, behouden recht op een WAO-uitkering.

In het kabinet is ook afgesproken dat minister De Geus van Sociale Zaken een notitie zal maken over de kosten en effecten van de WW-uitkeringen, ook in vergelijking met andere landen. Maar dat wil niet zeggen dat de uitkomst van die notitie automatisch tot nieuwe ingrepen in de WW zal leiden, aldus ingewijden. Minister Zalm van Financiën heeft tijdens de bezuinigingsbesprekingen van vorige week geprobeerd de duur van WW-uitkeringen te bekorten, maar zijn CDA-collega De Geus wist dat tegen te houden.

Onlangs meldde uitvoeringsinstantie UWV dat de instroom in de WAO in het eerste halfjaar van 2003 met 26 procent gedaald was. Het totale aantal WAO-uitkeringen bedroeg eind juni 796.300

en neemt maandelijks met zo'n 1.500 af.