Vergoeding IVF wellicht geschrapt

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) overweegt om IVF-behandelingen (reageerbuisbevruchting) niet langer te vergoeden.

De maatregel, die een besparing van 54 miljoen euro oplevert, maakt onderdeel uit van een omvangrijk pakket met bezuinigingsvoorstellen van Volksgezondheid. Naar verwachting zal het departement 1,5 tot 2,1 miljard euro bijdragen aan het totale pakket van 16,9 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de komende vier jaar van het kabinet.

Net als de pil, die uit het ziekenfondspakket wordt geschrapt, acht Hoogervorst ook IVF niet medisch noodzakelijk. Zowel ziekenfonds- als particulier verzekerden krijgen nu nog drie IVF-behandelingen (1.200 euro per keer) vergoed op basis van een speciale subsidieregeling. Die werd twintig jaar geleden ingesteld omdat IVF toen nog geen medisch bewezen behandeling was.

Om politieke redenen is IVF nooit in het ziekenfondspakket terechtgekomen. Vorig jaar pleitte het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) daar nog voor. Onder druk van het maximum van drie pogingen om zwanger te worden, worden soms meerdere embryo's teruggeplaatst, aldus CVZ. ,,Dat brengt een verhoogde kans op meerlingen met zich mee.'' In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen vindt CVZ nu dat alleen nog die IVF-behandelingen moeten worden vergoed waarbij de onvruchtbaarheid van de patiënten medisch is aangetoond. Volgens CVZ moeten paren die laat met kinderen beginnen en daarom moeilijk zwanger worden zelf voor de kosten van IVF opdraaien.

Tien procent van de paren in Nederland kampt met onvruchtbaarheid. Jaarlijks vinden tussen de 13.000 en 14.000 IVF-behandelingen plaats, waaruit 3.000 kinderen worden geboren. Inmiddels is één op de 50 pasgeboren in Nederland een IVF-kind, aldus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde prof. dr. D. Braat van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij berekende vorig jaar dat IVF-meerlingen 45.000 euro meer kosten aan zorg dan IVF-eenlingen. Ze voorspelt dat de druk om meerdere embryo's terug te plaatsen groter wordt, als de vergoeding van IVF-behandelingen wordt geschrapt. ,,En daardoor stijgen op termijn juist weer de zorguitgaven'', aldus Braat.