Nabestaanden halen veel doden in Parijs niet op

Niet alleen zijn in de hittegolf tijdens de nationale vakantiemaand augustus veel oudere Parijzenaars in eenzaamheid gestorven, ook is de familie van honderden overledenen nog steeds niet komen opdagen. Het lijkt een typisch Parijs' probleem, andere grote steden maken er althans geen melding van.

De gemeente Parijs heeft drie- à vijfhonderd lijken ondergebracht in groentenhallen en koelvrachtauto's in afwachting van familie, die de laatste eer wil bewijzen aan een dierbare. De identiteit van de doden is bekend. Burgemeester Bertrand Delanoë laat een `rechercheteam' van twintig stadhuismedewerkers naar eventuele familie zoeken.

De wettig voorgeschreven maximale tijd tussen overlijden en begrafenis is afgelopen zaterdag per speciale verordening uitgebreid van zes tot tien dagen. Tegelijkertijd heeft de gemeente toegezegd in geval van uitblijven van de familie niet voor 1 september zelf tot cremeren en begraven over te gaan. Daartoe bestaat een procedure die doorgaans slechts wordt aangewend voor gestorven daklozen. De gemeente zal als het enigszins mogelijk is een plechtigheid verzorgen. De doden krijgen in elk geval allemaal een eigen graf en een grafplaat met hun naam. Familie die alsnog komt opdagen kan zonder problemen tot herbegrafenis besluiten na betaling van de kosten van de gemeentelijke begrafenis.

Intussen is premier Jean-Pierre Raffarin, die ernstig in verlegenheid is gebracht door de oversterfte als gevolg van hittegolf, op zijn beurt `woedend'. De enige enigszins betrouwbare en in elk geval beschikbare cijfers zijn die van de grote begrafenisondernemingen, die het op tien- à dertienduizend extra doden houden.

Tot ergernis van Raffarin zijn de publieke diensten, de veelgeroemde paradepaardjes van de Franse Republiek, tot nu toe nog steeds niet met eigen, liefst lagere cijfers te komen. Critici van vooral de linkse oppostie vrezen dat de overheid alleen hen die aan plotseling hoge koorts zijn bezweken als hittedoden zal meerekenen. Gezondheidsdeskundigen delen die vrees. Zij hebben belang bij hoge cijfers om extra geld te eisen voor de zorg. De landbouw, getroffen door de droogte, krijgt een half miljard schadeloosstelling.