Hielp de premier de cabaretier?

Toenmalig premier Dries van Agt is in 1981 ,,stiekem'' uit coalitiebesprekingen weggelopen om Wim Kan te helpen bij diens Van Agt-imitatie. Dat onthulde Van Agt gisteravond in het tv-programma Zomergasten. Onder het mom dat hij als demissionair minister-president wegens ,,staatszaken'' werd weggeroepen, zou hij zich naar de nabijgelegen Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben gerept, waar Kan een nieuwe conference voorbereidde. Van Agt, die ter ore was gekomen dat Kan hem ,,nog net niet had'', poseerde voor de cabaretier en liet zijn stem op de band vastleggen.

Van Agt (CDA) was destijds in onderhandeling met Joop den Uyl (PvdA) en Jan Terlouw (D66). Het kabinet dat daaruit ontstond, heeft nauwelijks langer dan een half jaar geregeerd.

Op het toneel heeft Wim Kan zelden of nooit iets positiefs over Van Agt gezegd. Integendeel: al in de jaren zeventig, toen de politicus trachtte een eind te maken aan het verbreken van ongewenste zwangerschappen in de abortuskliniek Bloemenhove, vroeg Kan zich hardop af ,,hoe een eind te maken aan een ongewenst ministerschap''. In 1977 schreef hij in zijn dagboek over Van Agt: ,,Een kwal die speelt dat hij kan relativeren maar... een zeer middelmatig, driftig, lastig baasje dat we zo vlug mogelijk kwijt moeten zien te raken.''

Nergens in de door Frans Rühl samengestelde bundel De dagboeken van Wim Kan wordt melding gemaakt van een ontmoeting met Van Agt. Rühl, die bij de Van Agt-imitatie steeds als interviewer optrad, herinnert zich echter wel dat er in 1981 een ontmoeting is geweest: ,,Kan vond dat een ontzettend leuke middag, hij was zeer onder de indruk van Van Agt. Daarom heeft hij helaas ook in 1982 het liedje Kom toch terug, Van Agt gezongen, waar we allemaal zo veel kritiek op hadden. Maar dat Van Agt bij de imitatie zou hebben geholpen, lijkt me niet meer dan een speelse opmerking. Kan had dat typetje toen al jarenlang op zijn repertoire staan.''

Wout van Liempt, die destijds als manager van Kan bij de ontmoeting aanwezig was, bevestigt dat verhaal: ,,Van Agt is inderdaad uit een vergadering weggeslopen en bij ons op bezoek geweest. We hebben een paar uur heel gezellig zitten babbelen. Maar aan die imitatie heeft Van Agt niets bijgedragen, die had Kan gewoon van de televisie geplukt.''

    • Henk van Gelder