Geen aangifte nodig van geweld in huis

In Rotterdam hoeven slachtoffers van huiselijk geweld straks geen aangifte meer te doen om de politie tot ingrijpen te bewegen. Een melding bij het maatschappelijk werk in de eigen deelgemeente is voortaan voldoende om de dader op het politiebureau uit te nodigen en hem hulpverlening aan te bieden. Na meerdere meldingen volgt verplichte hulpverlening of strafrechtelijke vervolging.

Rotterdam is de eerste gemeente die huiselijk geweld op een nieuwe manier gaat aanpakken. Het Rotterdamse college van B en W heeft de aanpak afgesproken met het openbaar ministerie en de politie. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat niet meer dan de helft van de slachtoffers die huiselijk geweld melden, daarna ook aangifte doen. Ook is het aantal meldingen waarschijnlijk veel kleiner dan het daadwerkelijke aantal gevallen van huiselijk geweld. In Rotterdam gaat het naar schatting om 30.000 slachtoffers per jaar. Niet meer dan ongeveer 4.000 van hen gaan naar de politie. Rotterdam meent dat het eerder aanpakken van de dader beter is dan zorgverlening aan het slachtoffer op een geheime locatie. De ervaring leert dat deze vrouwen uiteindelijk vaak terugkeren naar hun partner. De gemeente vindt verder dat het beter aanpakken van huiselijk geweld past binnen het veiligheidsbeleid van de stad, dat bekendstaat om zijn zero tolerance.