Abvakabo wil harde acties tegen kabinet

Abvakabo FNV, de vakbond voor (semi-)overheidspersoneel, wil in oktober harde acties tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Een landelijke stakingsdag in oktober is een van de mogelijkheden.

Dit heeft een woordvoerster van de Abvakabo vanmorgen gezegd zonder details te geven. Bouw- en Houtbond FNV voelt wel wat voor een stakingsdag, zegt een woordvoerder: ,,We hebben het idee van de Abvakabo opgepikt, maar of het ook echt een stakingsdag wordt, weten we niet''. FNV Bondgenoten, de grootste bond, is terughoudender. ,,De extra bezuinigingen maken acties extra noodzakelijk, maar we moeten zien of een stakingsdag past in de campagne'', meldt een woordvoerder.

De vakcentrale FNV is deze zomer begonnen met een campagne tegen de begrotingsplannen van het kabinet-Balkenende, dat onlangs besloot tot een extra bezuinigingsronde van 4 miljard euro. Op dit moment informeert de FNV de leden over de gevolgen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld het ziekenfonds en de oudedagfaciliteiten voor de koopkracht van de huishoudens. Op 8 september neemt de FNV volgens planning een beslissing over de vorm van acties tegen de kabinetsplannen.

Die datum blijft staan, bevestigt een woordvoerder van de vakcentrale. Bij de Federatieraad, de wekelijkse vergadering van de voorzitters van de verschillende FNV-bonden, zou de oproep van de Abvakabo vanmiddag worden besproken. ,,Maar een beslissing wordt nog niet genomen'', zegt de woordvoerder. In een nieuwsbrief laat FNV-voorzitter De Waal wel weten: ,,De tijd dat we zonder mobilisatie resultaten binnenhaalden, is voorbij. We moeten laten zien dat we een machtsfactor zijn.''

De Abvakabo, waarbij ambtenaren, onderwijzers en welzijnswerkers zijn aangesloten, loopt met de oproep tot acties voor op het schema. Dat komt vooral doordat met name de ambtenaren nu al weten dat ze koopkracht moeten inleveren, terwijl dat voor andere Nederlandse burgers volgens de FNV pas rond prinsjesdag echt duidelijk wordt. De overheidssector wordt onder meer getroffen door bezuinigingen op ambtenarensalarissen en gesubsidieerde arbeid. Ook worden bij de krijgsmacht 9.000 van de 70.000 banen geschrapt. Een landelijke staking zou moeten plaatshebben rond 14 oktober, de dag die is geprikt voor het zogeheten Najaarsoverleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid.