Wapenmaffia evenaart drugshandel

De omvang van de illegale in- en doorvoer van vuurwapens dreigt op Curaçao de drugssmokkel te overstijgen. Terwijl politie en justitie zich op luchthavens en langs de kust concentreren op de narcoticajacht, is de grootschalige doorvoer van vuurwapens volledig aan hun aandacht ontsnapt.

Dat blijkt uit een recente `managementrapportage' van een door de Antilliaanse en Nederlandse overheid ingestelde missie van deskundigen die de illegale vuurwapenimport en -export via Curaçao in kaart heeft gebracht. ,,Het zicht op invoer, doorvoer en handel in illegale vuurwapens ontbreekt volledig'', zo stellen de deskundigen in hun verslag. Voor de kustwacht gelden illegale vuurwapentransporten niet als prioriteit en wordt er ook geen capaciteit voor vrij gemaakt.

Alles wijst er volgens de deskundigen op dat Curaçao, net als bij de drugsdoorvoer, op grote schaal dient als doorvoerhaven voor vuurwapens. Maar opgepakte verdachten van vuurwapenhandel worden na aanhouding net als drugsdealers heel vaak in vrijheid gesteld als gevolg van een steeds nijpender cellentekort.

De kustwacht werkt samen met inlichtingendiensten van de Verenigde Staten bij de opsporing van drugs, maar informatie-uitwisseling over illegale in- en uitvoer van vuurwapens vindt niet plaats: de samenwerking is uitsluitend gericht op drugsbestrijding. ,,Ook na 11 september is dit niet veranderd'', zo wordt in de rapportage vastgesteld.

Criminele groeperingen die zich met vuurwapenhandel bezighouden, plegen welhaast openlijk aanslagen op topfunctionarissen en opsporingsinstanties om hun markt af te schermen, zo mocht de missie tijdens een werkbezoek op Curaçao ervaren. Bij het nog geen tien dagen durende werkbezoek aan het eiland, afgelopen juli, vonden er vijf vuurwapenincidenten plaats, gericht op overheidsfunctionarissen, dienstauto's en overheidsgebouwen. De vuurwapenmaffia en illegaal wapenbezit vormen ,,een ernstige bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. (..) Gesteld kan worden dat criminele groeperingen pogingen doen om de overheid te intimideren.''

Het vorige kabinet had de Nederlandse regering om militaire bijstand gevraagd om criminele wijken zoals Sera Fortuna in Willemstad af te grendelen en de inwoners massaal te fouilleren. Maar dat verzoek wees de Nederlandse regering destijds af omdat ze niet militair betrokken wilde zijn bij politionele acties op de Antillen.

De missie stelt nu voor om in een dergelijke wijk toch ten minste drie gerichte zoekacties uit te voeren. Daarvoor moeten 450 medewerkers van het Korps Politie Curaçao (KPC) zo snel mogelijk de beschikking krijgen over kogelwerende vesten, terwijl voor 43 KPC-leden deugdelijke schilden moeten worden aangeschaft.

    • Jos Verlaan