Veel vraag naar test vaderschap

DNA-tests voor het vaststellen van het vaderschap van kinderen zijn in Nederland in opmars. Sinds 2001 kan men de test behalve bij non-profit organisaties ook laten doen bij commerciële aanbieders. Het aantal vaderschapstests dat per jaar in Nederland wordt uitgevoerd is de laatste drie jaar bijna verdubbeld, tot 1.000 à 1.150. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs de drie commerciële firma's en de twee non-profit instanties die de test in Nederland doen.

Wie als vader of moeder twijfelt over de vaderschap van een kind, of wie als volwassen kind zeker wil weten wie zijn vader is, kan met de test betrekkelijk eenvoudig antwoord krijgen. De enige benodigdheden zijn een paar wattenstaafjes met wangschraapsel van vermoedelijke vader, moeder en kind. Voor prijzen die variëren van 595 euro tot 1.150 euro kan men daarmee een DNA-test laten uitvoeren om het vaderschap vast te stellen. Dit kan bij de commerciële aanbieders per post en in de praktijk ook anoniem gebeuren.

De Europese Unie waarschuwde eerder dit jaar voor de werkwijze van commerciële aanbieders van DNA-vaderschapstesten in Europa. Ze zouden zich soms op een agressieve manier presenteren en door gebrek aan begeleiding zouden `schadelijke psychische en sociale gevolgen' kunnen ontstaan.

De twee non-profit instanties in Nederland die zich al langer met dit soort onderzoek bezig houden delen de kritiek. ,,Het is gevaarlijk om iedereen zomaar in de gelegenheid te stellen zo'n test te laten doen'', zegt dr. P. de Knijff, verbonden aan het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek van de Leidse Universiteit.

De drie commerciele aanbieders ontkennen dat ze onzorgvuldig te werk gaan. Ze maken geen agressieve reclame, en zeggen zich te houden aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen die twijfels heeft omtrent het vaderschap, vinden zij, heeft het recht om een test te laten doen.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL pagina 29