Tien Geboden moeten uit Hof VS verdwijnen

De acht rechters van het Hooggerechthof van Alabama hebben deze week, tegen de wil van hun opperrechter Roy Moore, unaniem de verwijdering bevolen van een monument met daarop de Tien Geboden uit de hal van het Hooggerechtshof in Montgomery.

Ze volgen daarmee een beslissing van het Amerikaanse federale Hooggerechtshof. Dat oordeelde deze week dat opperrechter Moore met de plaatsing van het granieten monument het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet over de scheiding tussen kerk en staat had geschonden. De acht rechters schrijven in hun verklaring dat ,,we gebonden zijn door een plechtige eed de wet te gehoorzamen, of we akkoord zijn of niet''.

De staat Alabama riskeert een boete van vijfduizend dollar voor iedere dag dat het granieten blok in de hal van het gerechtshof blijft staan. De Republikeinse christen Moore werd in 2000 verkozen tot hoogste rechter van Alabama. Twee jaar geleden smokkelde hij het twee ton zware granieten monument in het holst van de nacht het gerechtsgebouw binnen, samen met enkele werklieden.

Het monument met de tien geboden en teksten van de Founding Fathers, is volgens Moore ,,een eerbetoon aan de bijbelse fundamenten van de Amerikaanse wetten''. Mettertijd is het een baken voor conservatieve christenen geworden die met busladingen tegelijk het monument hebben bezocht.

Maar het is ook een doorn in het oog van groeperingen voor burgerrechten geworden. Volgens hen is het monument op een publieke plaats in strijd met de grondwet, die een scheiding tussen kerk en staat oplegt. In 1994 klaagden ze Moore al aan omdat hij een houten plaat met de tien geboden in zijn rechtszaal had opgehangen.

In november besliste een rechter van de districtsrechtbank dat het monument verwijderd moest worden. Moore ging in beroep. Maar ook het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat het moet verdwijnen. De acht rechters van het Hooggerechtshof van Alabama scharen zich achter die uitspraak en gaan zo in tegen hun chef Moore.

Gisteren heeft een onderzoekscommissie zich gebogen over de vraag of Moore zijn eed heeft gebroken door een federale uitspraak te negeren. Indien dat bevestigd wordt, wordt de zaak doorverwezen en wordt Moore automatisch voor de duur van de rechtszaak geschorst. Honderden steunbetuigers van Moore houden dag en nacht de wacht bij het Hooggerechtshof om verwijdering van het omstreden monument te verhinderen.