STELLINGEN

De toga is de enige echte positiejurk. S. Overeem, Universiteit Leiden

Het aanbrengen van goed werkende vistrappen bij stuwen, om vissen naar bovenstrooms gelegen paaiplaatsen te kunnen laten trekken, moet als een ernstige vorm van dierenmishandeling worden opgevat wanneer in een stuw een waterkrachtcentrale aanwezig is. Abraham bij de Vaate, Wageningen Universiteit

De productie van vacuüm is het duurste proces per kilo product. M. Haverkorn, Universiteit Leiden

De mens is als een breisteek: op zichzelf bestaat ze niet. E.C. Vellinga, Universiteit Leiden

De grootste schreeuwers krijgen vaak gelijk, onafhankelijk van het feit of ze het hebben. Renée de Reuver, Universiteit van Tilburg

Innovatie gedreven door geldzucht is niet noodzakelijkerwijs succesvol. Wie niet de echte behoeften van de gebruiker in het hoofd heeft slaagt niet of slechts gedeeltelijk. Allard C.R. van Riel, Universiteit van Maastricht

De tekst `dermatologisch getest' op cosmetica-producten wekt de indruk dat het product veilig is. Die mededeling is echter nietszeggend zonder vermelding van de uitkomst van de proefnemingen. De Reclame Code Commissie dient deze teksten dan ook als misleidend aan te merken en te bestraffen. P.C.S. Verburgh, Universiteit Leiden

Het voordeel van het leven in de prehistorie was dat men tenminste nog wel het wiel kon uitvinden. Danielle Mohren, Universiteit Maastricht

Grove mensenrechtenschendingen worden vaker gepleegd uit naam van idealen dan uit pure moorddadigheid. Alette Smeulers, Universiteit Maastricht

De Amerikaanse politiek kan zonder grondige kennis van de economische wetenschap niet worden begrepen. J. Veldman, Universiteit Leiden

Armoede is de bakermat van extremisme. E. Verhoeven, Universiteit Leiden

De prins op het witte paard bestaat niet. Partnerkeuze is vooral het toevallige resultaat van beschikbaarheid en aantrekkingskracht. Dick P.H. Barelds, Rijksuniversiteit Groningen