Rolling Stones (2)

Hoewel ik me meestal wel min of meer kan verenigen met de redactionele commentaren in deze krant en ik het met de opinies van Elsbeth Etty dikwijls niet eens ben, moet het me nu toch van het hart dat ik haar reactie op uw hoofdartikel over de Rolling Stones – waarschijnlijk een van de meest bespottelijke en beschamende ooit gepubliceerd – buitengewoon waardeer vanwege de combinatie van oprechte emotionele weerzin jegens uw verbijsterende standpunt en de sterke rationeel-analytische onderbouwing van het hare.

    • Sjaak Hubregtse Amsterdam