MUZIEKLESSEN LEIDEN TOT EEN BETER VERBAAL GEHEUGEN

Kinderen die muzieklessen krijgen krijgen een beter verbaal geheugen dan kinderen zonder die lessen. In dezelfde tijd kunnen ze gemiddeld maar liefst twintig procent meer woorden onthouden. Maar hun visuele geheugen wordt er niet beter van.

Dit blijkt uit onderzoek onder in totaal 90 leerlingen tussen zes en vijftien jaar van een school in Hongkong, uitgevoerd door psychologen van de Chinese Universiteit van Hongkong (Neuropsychology, juli). Het gaat om klassieke, westerse muzieklessen (fluit, viool).

Dezelfde onderzoekers hebben eerder in Nature (12 november 1998) vergelijkbare resultaten gerapporteerd voor volwassen studenten met minstens zes jaar muziektraining, maar het nieuwe onderzoek onder kinderen is uitvoeriger. Ook na een jaar muziekles zijn al duidelijke verbeteringen te zien in het verbale geheugen. En toen ze na een jaar de kinderen wéér onderzochten, stelden de onderzoekers vast dat de kinderen, die inmiddels waren opgehouden met de muzieklessen, hun opgebouwde voorsprong in verbaal geheugen niet hadden verloren. Ook vonden ze dat hoe langer een kind muziekles heeft, hoe beter het verbale geheugen is. Wel neemt de omvang van het effect van muziekles in de loop van de jaren af: extra lessen leiden dan slechts tot een kleine verhoging van het verbaal geheugen. Al deze conclusies zijn gecorrigeerd voor eventuele invloed van leeftijd en opleidingsniveau.

De vraag is natuurlijk: wat heeft een verbaal geheugen met muziekles te maken? De onderzoekers, onder leiding van Agnes S. Chan, zoeken de verklaring in neuro-anatomische veranderingen. Al eerder was vastgesteld dat bij musici het planum temporale in de linkerhersenhelft groter is dan bij niet-musici en Chan merkt op dat in dezelfde linker temporaalkwab ook het verbale geheugen wordt gelocaliseerd. Kennelijk profiteert dat ook van de muzikale stimulering. Dat zou ook verklaren waarom het visuele geheugen, dat traditioneel in de rechter temporaalkwab wordt gelocaliseerd, totaal niet profiteert van de muzieklessen. Overigens wordt muzikale verwerking vaak juist in de rechterhersenhelft gepositioneerd, maar bij meer geoefende musici verschuift die activiteit geleidelijk naar links, naar de meer analytische hersenhelft. Verbaal geheugen is niet de enige profiteur van muzieklessen: eerder werd al eens gevonden dat bij kinderen met pianoles ook het ruimtelijk inzicht toeneemt (Neurological Research, februari 1997). (Hendrik Spiering)

    • Hendrik Spiering