Kees Braams

Als aanvulling op het artikel van Dirk van Delft in W&O van 9 augustus wil ik graag vermelden wat Kees Braams heeft betekend voor de Nederlandse industrie.

Bij al de investeringen voor de projecten ging de sterke voorkeur uit naar Nederlands fabrikaat. Het begon in de voorstudiefase met indringende geprekken over de uitvoerbaarheid van zijn ideeën en het formuleren van specificaties waarop ramingen kunnen worden gebaseerd. Als er dan een technische oplossing naar voren kwam waarin nog geen of weinig ervaring bestond, gaf hij de kans om op zijn instituut die ervaring op te doen.

Braams wilde de kennis in de kenniscentra, zoals bijvoorbeeld zijn laboratorium en het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica (NIKHEF) bundelen met die bij de bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en productie van kennisintensieve apparatuur. Zo nam hij in samenwerking met de directeur van Holec-Pojects, ir. D. Sidler, het initiatief tot oprichting van een samenwerkingsverband tussen Nederlandse kenniscentra en Nederlandse bedrijven. Op de oprichtingsvergadering begin 1985 op het landgoed Rijnhuizen kreeg dit samenwerkingsverband de door Braams voorgestelde naam `Dutch Scientific'.

Doel van de organisatie, waaraan ook de ministeries EZ en OCW hun bijdagen leveren, is een brug te vormen tussen de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven. Al heel gauw was Dutch Scientific bekend bij de grote laboratoria in Europa op het gebied van de hoge energie fysica en kernfusie, zoals Cern te Genève en JET te Culham bij Oxford. Het geeft voldoening bij bezoeken aan laboratoria te Genève, Culham, Parijs en Julich Nederlandse naamplaten te zien, dankzij de activiteiten van Dutch Scientific. Deze organisatie is nog heden zeer actief (zie www.dutchscientific.nl).

    • Ir. J. Lisser Bussum