Kabinet steunt regeling Schiphol

Het kabinet gaat akkoord met het plan van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) om de pas geldende wettelijke regels voor Schiphol zo te wijzigen dat op lange termijn het vliegverkeer weer kan groeien. Dat hebben premier Balkenende en de staatssecretaris gisteren bekendgemaakt na afloop van de ministerraad.

Zoals eerder deze week werd aangekondigd, stuurt Schultz binnenkort voorstellen naar de Tweede Kamer om een ,,buitengewoon ongelukkige fout'' van de luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding te herstellen. Door invoer van verkeerde gegevens, zo bleek uit onderzoek door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), zijn de milieu- en geluidsnormen voor het gebruik van de nieuwe Polderbaan en de Zwanenburgbaan onjuist vastgesteld. De capaciteit voor de Polderbaan valt hierdoor te hoog uit en die voor de Zwanenburgbaan te laag.

Het kabinet gaat er nu mee akkoord dat alsnog het aantal starts via de Zwanenburgbaan wordt verdubbeld van 18 naar 36 in zogenoemde piekuren. ,,De fout zou tot gevolg hebben dat een van de belangrijke doelstellingen van de nieuwe wet, namelijk Schiphol binnen de normen te laten groeien, niet wordt gehaald'', aldus Schultz. Daarom zal de Kamer voorstellen ontvangen om twee wettelijke besluiten, die nog maar kort in werking zijn, weer te wijzigen. Dat gebeurt echter volgens de geldende procedure, inclusief inspraak van de bevolking en met een milieu-efectrapportage. Volgens Schultz is daar zeker een halfjaar mee gemoeid.

Tot die tijd mogen de wettelijk vastgelegde normen niet worden overschreden. De luchthaven moet de beperking van het vliegverkeer, in het bijzonder op de Zwanenburgbaan, gewoon accepteren vindt Schultz. ,,De sector zelf heeft de fout gemaakt en moet nu ook maar op de blaren zitten'', zei ze tot Schiphol-directeur Cerfontaine die de beperking afgelopen donderdag ,,desastreus' noemde.

Of de fout inderdaad binnen een halfjaar kan worden hersteld, staat intussen niet vast. De oppositiepartijen in de Kamer willen eerst een hoorzitting met betrokkenen.