Kabinet ontziet koopkracht van kwetsbare groep

Het kabinet zal de koopkracht van kwetsbare groepen zoveel mogelijk proberen te ontzien, maar alle Nederlanders zullen het komend jaar minder inkomsten hebben.

Dat zei premier Balkenende gisteren na de ministerraad in een toelichting op het extra bezuinigingspakket van bijna vier miljard euro waartoe het kabinet heeft besloten. Het nieuwe pakket maatregelen komt bovenop de afspraken uit het regeerakkoord en levert daarbij opgeteld een recordbedrag van 16,9 miljard euro op aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. ,,Koopkrachtgaranties zijn in deze moeilijke economische tijd niet te geven, maar we zullen de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen. Dat betekent dat we iets meer zullen vragen van de hogere inkomens'', aldus de premier.

Balkenende noemde in het bijzonder de chronisch zieken als een groep waarvoor het kabinet iets extra's zal doen. Die worden het meest getroffen door de voorgenomen bezuinigingen in de volksgezondheid van 1,5 miljard euro. Over die maatregelen overlegt het kabinet komende week. Vast staat dat in het ziekenfondspakket en de AWBZ wordt gesneden.

Volgens Balkenende zijn de forse extra bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk. Hij sprak van ,,een sociaal en economisch evenwichtig bezuinigingspakket''. Balkenende kon nog niet zeggen welk effect de bezuinigingen hebben op de werkgelegenheid.

De grootste ingreep betreft het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid van vut- en prepensioenpremies met ingang van 2005. Dat levert ruim een miljard euro op. Daarnaast gaat het, bijvoorbeeld, om de verhoging van de prijs van een pakje sigaretten met 50 cent, wat 500 miljoen euro opbrengt. De verhoging van de motorrijtuigenbelasting is goed voor 200 miljoen. Een strengere aanpak van de WAO levert 500 miljoen op en invoering van een prestatiebeurs voor leerlingen in het beroepsonderwijs 400 miljoen.

Volgens Balkenende is er politiek gezien sprake van evenwichtig ingrijpen, omdat elk van de drie regeringspartijen in de afspraken iets van zijn gading terugvindt. De VVD kan volgens hem tevreden zijn omdat het financieringstekort wordt teruggedrongen, D66 heeft bereikt dat het extra geld voor onderwijs buiten schot blijft en het CDA heeft ingrepen in de WW tegengehouden.