Hans Noltes

Naar aanleiding van het moedige en goede interview met psychotherapeut Hans Noltes (Z, 16 augustus) die buddy werd van de extreem gewelddadige tbs'er Dirk de V., wil ik opmerken dat dit gesprek een aardig tijdsbeeld geeft. Het is een tijd waarin mensen met een grote mate van professionaliteit en met grote warmte andere, vaak verguisde, mensen proberen te helpen en dan ook nog met de nodige risico's.

Dit in tegenstelling tot vele techneuten/managers met onvoldoende affiniteit om mensen te helpen. Die denken alleen middels technieken en organisatievormen iets bij te dragen aan verandering.

Het `redden' wordt sterk aangezet, terwijl men juist in de beroepsgroep van Noltes nogal huiverig is voor die reddersmentaliteit. Noltes verstond onder redden vooral: willen helpen en trouw zijn. Mijn vraag: werd Noltes op het moment suprême, als hij via het CAD Assen ingeschakeld wordt, vrijwilliger met warmte en minder officieel therapeut? Daar ligt mijns inziens in een eventuele vervolgrechtszaak een heikel punt.

Een lovenswaardige poging inzicht te verschaffen in die bijna ondoordringbare wereld van psychopathenzorg en psychopathenhulpverlening. Eigenlijk gewoon mensenwerk voor de moeilijkst helpbaren.

    • Gerke Harsta Lemmer