Gnostiek 2

In het artikel `Alles om de goddelijke vonk' (W&O, 2 augustus) zegt prof. Quispel dat men bij de Vrijmetselaars tijdens het ritueel geblinddoekt voor de spiegel staat.

Bij een bepaald ritueel staat de Vrijmetselaar inderdaad voor een spiegel, maar zonder blinddoek voor. Met de uitleg van de daaraan verbonden symboliek, zoals prof. Quispel die geeft, kan ik het geheel eens zijn. Maar dan juist zonder blinddoek opdat de zichzelf schouwende mens een helder inzicht krijgt van zijn wezenlijke zelf. Ook de daarbij geuite woorden, die ik hier niet zal weergeven, duiden daarop. Het geheel is in overeenstemming met de centrale opdracht van de Vrijmetselaar: `Ken u zelve'.

De blinddoek wordt wel gebruikt, maar tijdens een ander ritueel. En wel bij de inwijding van een nieuwe kandidaat-Vrijmetselaar tot Leerling.

    • A. Lafeber Aalsmeer