Geen subsidie voor allochtone talen

Basis- en middelbare scholen krijgen vanaf 1 augustus volgend jaar geen geld meer voor onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Dat heeft de ministerraad gisteren besloten.

Volgens minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) draagt onderwijs in vreemde talen niet bij aan de integratie van allochtonen, en moet dit daarom afgeschaft worden. De maatregel levert een bezuiniging op van 29 miljoen euro in 2004 en vanaf 2005 jaarlijks 71 miljoen euro.

Het ministerie van Onderwijs voert onderhandelingen met de onderwijsbonden over een sociaal plan voor de OALT-docenten. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) verlopen die ,,erg stroef'' en dreigen ze vast te lopen. ,,We overwegen de arbitragecommissie in te schakelen'', aldus een woordvoerder.

Onderwijsbonden zeggen dat door de bezuinigingen 1.400 banen verloren zullen gaan. Zij hadden in juni een kort geding tegen de minister aangespannen, omdat deze zonder overleg vooraf met de bonden tot afschaffing van de OALT had besloten. Zij eisten dat een brief, waarin de Van der Hoeven aankondigde dat gemeenten en schoolbesturen zich op de bezuiniging moesten voorbereiden, werd ingetrokken. De voorzieningenrechter oordeelde op 16 juni echter dat de bewindsvrouw niet onrechtmatig had gehandeld.