Duur pensioen bij corporaties

De woningcorporaties schieten hun pensioenfonds te hulp met 145 miljoen euro. Zij ondernemen hun steunactie omdat de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) een eerder, minder vergaand plan afwees.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties en een toelichting van directeur P. Boerenfijn van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Ook de werknemers en de gepensioneerden moeten bijdragen aan de sanering.

De bijstorting door de werkgevers markeert de eerste substantiële steunactie voor een pensioenfonds dat voor een complete bedrijfstak werkt. Tot nu waren het individuele ondernemingen, zoals ABN Amro en Heineken, die hun pensioenfonds met extra geld aan de PVK-eisen lieten voldoen.

Eind 2002 had het pensioenfonds van de woningcorporaties te weinig vermogen en ook te weining reserves voor toekomstige koersdalingen. Het totale tekort was toen 564 miljoen euro. Bij het fonds, dat eind juni 2,2 miljard euro aan beleggingen had, zijn bijna 24.000 werknemers aangesloten.

Boerenfijn verwacht niet dat de huren volgend jaar extra omhoog zullen gaan om de tegenvallers in het pensioenfonds op te vangen. ,,Dat kan niet. De huurverhoging is wettelijk gereglementeerd.'' Hij denkt wel dat sommige woningcorporaties de storting zullen moeten betalen uit hun eigen reserves, doordat zij een verliesgevende exploitatie hebben.

Eind 2002 was de verhouding tussen het vermogen van het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties en de pensioentoezeggingen 91 procent. Deze zogeheten dekkingsgraad moet volgens de PVK minimaal 105 procent zijn. Door het herstel van de beurskoersen en de extra storting moet het fonds eind september op een dekkingsgraad van 100 procent zitten. Medio volgend jaar moet 105 procent worden gehaald. Het pensioenfonds is in problemen gekomen doordat de pensioenpremies ver onder kostprijs lagen, door relatief grote, meer risicovolle, aandelenbeleggingen en door de inzet van pensioengeld (45 miljoen) voor een vroegpensioenregeling.