Blessures kosten clubs 20 miljoen

Het `ziekteverzuim' in het betaald voetbal is met 17 procent aanmerkelijk groter dan het landelijk gemiddelde van 6 procent. Uit een onderzoek van TNO, in opdracht van de KNVB, blijkt dat 68 procent van de Nederlandse profs elk seizoen enige tijd niet beschikbaar is door een blessure.

Volgens het TNO-rapport, waaruit het tv-programma NOVA gisteravond citeerde, loopt een voetballer 2,4 keer per jaar een blessure op. Dat arbeidsverzuim kost de clubs ten minste 20 miljoen euro. In één op de vijf gevallen gaat het om een `oude', niet voldoende herstelde blessure.

Sportarts F. Backx van het Utrechts Medisch Centrum en de KNVB wijt dat aan een te snelle rentree op het veld. Trainers zijn, gezien de grote belangen, niet graag bereid te wachten tot een speler helemaal wedstrijdklaar is. ,,Als ze niet uitgerevalideerd zijn, niet optimaal fit zijn, zijn de spieren niet sterk genoeg. Dan zie je vaak dat een herhaling van het letsel optreedt.''

Ook de voetballers zelf zijn, door de grote druk, dikwijls te gretig om zo snel mogelijk terug te keren. TNO denkt dat andere trainingsmethoden het aantal blessures kunnen terugbrengen.

Contact met de tegenstander is de belangrijkste oorzaak van de werkuitval in het beroepsvoetbal (39 procent van de gevallen). Tien procent van het letsel is te wijten aan vermoeidheid, nog eens 10 procent ontstaat bij het schieten van de bal. Veertien procent is een gevolg van een ongelukje, verstappen of verdraaien.

Sportletsel is niet alleen een probleem van het profvoetbal. Honderdduizenden amateurs en sportieve recreanten in tal van takken van sport lopen jaarlijks een of andere kwetsuur op. De laatste gegevens van NOC*NSF melden 2 miljoen acute blessures en nog eens een half miljoen chronische per jaar.

's Maandags zitten de wachtkamers vol. In 40 procent van de gevallen is medische behandeling noodzakelijk. Toch wordt een actief leven volop gepropageerd. De gevaren (en kosten) van niet-bewegen, met onder meer hart- en vaatziekten als mogelijk gevolg, zijn waarschijnlijk groter.