Arbo-dienst

In het artikel `Arbodienst verlengstuk werkgever' (21 augustus, pagina 11) staat dat artsen van Arbo-diensten nogal eens te laat zijn met het opstellen van een plan van aanpak om zieke werknemers naar hun werk te laten terugkeren. Het plan van aanpak is de taak van de werkgever in overleg met de werknemer. Zij moeten dat maken na een advies dat de Arbo-dienst uiterlijk zes weken na de ziektemelding moet indienen.