Aanslag VN Irak was `inside job'

Rechercheurs gaan ervan uit dat de vernietigende zelfmoordaanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad, dinsdag, is gepleegd met medewerking van Iraakse VN-employés en bewakers van het gebouw. Daarvoor zouden zij aanwijzingen hebben. Bij de aanslag vielen twintig doden, onder wie VN-gezant Sergio Vieira de Mello.

Volgens Bernard Kerik, ex-politiecommissaris uit New York en in Bagdad belast met het onderzoek, zijn er aanwijzingen dat de aanslag een inside job was. De plek waar de met explosieven geladen vrachtauto werd geparkeerd, op een kleine, zelden gebruikte toegangsweg tot het voormalige hotel waar de VN-missie is gevestigd, is verdacht: de vrachtwagen stond direct onder het kantoor van De Mello. Ook het tijdstip was opmerkelijk: op het moment van de ontploffing had in De Mello's kantoor een vergadering op hoog niveau plaats. ,,Hadden de bewakers toegang tot die informatie? Hadden mensen die in het gebouw werkten toegang tot die informatie? Hoe werden de dagindelingen verdeeld? Dat zijn zeer principiële onderdelen van het onderzoek,'' zei Kerik.

Daar komt bij dat nogal wat leden van het Iraakse VN-personeel en bewakers van het complex aanvankelijk weigerden aan het onderzoek mee te werken. De meeste Irakezen die voor de VN-missie werkten waren daaraan al toegewezen toen Saddam Hussein nog aan de macht was, en wel door de veiligheidsdienst. Onderzoekers achten het mogelijk dat zij loyaal zijn gebleven aan het verdreven regime. Ook het Iraakse bewakingspersoneel is vóór de oorlog door Saddams veiligheidsdienst voorgedragen voor hun VN-baan. Het is zelfs niet duidelijk of de VN op enig tijdstip een onderzoek naar hun antecedenten hebben gedaan.

Een Franse rechercheur zei gisteren dat de planners van de aanslag op het moment van de aanslag zelf in of bij het VN-gebouw aanwezig waren. Ook deze rechercheur ging ervan uit dat de aanslag gericht was op Sergio Vieira de Mello en dat de daders informatie van binnen hadden.

Als opvolger van De Mello is Ramiro Lopes da Silva benoemd, nu VN-coördinator voor humanitaire zaken in Irak.