Traagheid zaak-Fuchs irriteert Cohen

De gemeente Amsterdam is boos op het openbaar ministerie omdat het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalig directeur van het Stedelijk Museum, Rudi Fuchs, nog steeds niet is afgerond.

Burgemeester Cohen heeft deze week bij de Amsterdamse hoofdofficier van justitie De Wit op spoed aangedrongen, omdat de gemeente eindelijk officieel afscheid wil nemen van Fuchs. Dat blijkt uit brieven van de gemeente aan het OM.

Het openbaar ministerie liet vanochtend desgevraagd weten dat het onderzoek nog loopt; medio oktober valt de beslissing of Fuchs wordt vervolgd. Burgemeester Cohen vindt het vervelend dat na alle publiciteit de zaak nog steeds niet helder is, aldus zijn woordvoerder.

Op 3 april stelde de gemeente Amsterdam het afscheid van Fuchs uit wegens een onderzoek door het gemeentelijk Bureau Integriteit naar een zaak waar Fuchs bij betrokken was. Justitie nam dat onderzoek over. Het ging om de import van vijf schilderijen van Karel Appel uit de Verenigde Staten. Appel vroeg Fuchs begin 2002 of deze een briefje wilde sturen naar een kunstopslagbedrijf op Schiphol met de boodschap dat de vijf werken van Appel, die daar al jaren stonden, in bruikleen waren gegeven aan het Stedelijk Museum. Voor werken in bruikleen hoeft geen invoerbelasting te worden betaald. De schilderijen werden echter naar het huis van Appel gebracht, die ze daar ophing. In augustus kwamen de schilderijen alsnog naar het museum. Als verklaring beriepen Appel en Fuchs zich op ,,slordigheid''.

In april 2003 vroeg het Bureau Integriteit per brief aan justitie hoe het stond met het onderzoek. De vraag was of aan alle invoerverplichtingen was voldaan, hoe er bij soortgelijke gevallen sinds 1999 is gehandeld en of Fuchs daarbij een rol heeft gespeeld. De gemeente kreeg verschillende keren mondeling de verzekering dat de zaak snel zou worden afgerond.

Toen dit niet gebeurde, schreef Cohen op 17 juni een brief aan De Wit, waarin hij hem eraan herinnerde dat het OM de zaak met ,,prioriteit'' zou behandelen.

Over het uitblijvende resultaat schrijft Cohen: ,,Dat betreur ik zeer. Een en ander klemt temeer daar de geplande afscheidsbijeenkomst van de heer Fuchs [...] in verband met bovenstaande kwestie is uitgesteld.'' Fuchs legde zijn functie bij het Stedelijk Museum op 1 januari van dit jaar neer.