Spelfouten en onmogelijke dromen

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst gaat de wijken in op zoek naar jong talent. ,,Jongeren moeten weten dat de Campagne Cultuurbereik er voor ze is.''

Tynke Hiemstra kijkt hoopvol op als de verslaggeefster door de schuifdeuren binnenloopt. Maar helaas, het is de pers. Hiemstra is bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) projectmedewerker van de Campagne Cultuurbereik en zit al twee uur te wachten in theater de Meervaart. Tot zes uur 's avonds is ze beschikbaar met advies en informatie voor jong talent dat een greep wil doen uit de speciale subsidiepot van 550.000 euro per jaar. Een intensieve campagne met flyers en affiches met de tekst `Laat me je ding zien' moest daar aandacht voor vragen.

,,Het afgelopen anderhalf jaar hebben we ongeveer honderdvijfentwintig projecten met dit geld kunnen realiseren'', zegt Hiemstra. ,,Allemaal redelijk tot goed ontvangen producties van jong, nieuw en dikwijls allochtoon talent. We zijn natuurlijk trots op dat resultaat, maar toch ging het ons niet snel genoeg.''

Daarom gaat het AFK de komende elf dagen de Amsterdamse wijken in. Hiemstra heeft speciaal plekken uitgezocht waar ze nog onontdekt talent vermoedt. Zoals Osdorp, waar ze nu met haar informatietafel is neergestreken. Later deze week gaat ze naar het Turkse Bos en Lommer, dat niet eens een eigen theater bezit, zodat Hiemstra zich met al haar flyers en boekjes moet installeren in het gemeentelijk informatiekantoor. In de Baarsjes verblijft ze in een kunstenaarsbroedplaats; Amsterdam Oost en Buitenveldert gunnen haar een hoekje in de bibliotheek.

In de hele stad hangen posters om jongeren op haar actie te wijzen. Sinds kort ook op de metrostations. Vooral van die laatste reclameplek verwacht Hiemstra veel, want ze wil zo dicht mogelijk bij de doelgroep komen. Daarom wilde ze oorspronkelijk in een rondreizende container op pleinen in achterstandswijken gaan staan. Maar bij nader inzien was die aanpak te onveilig.

Het geld waar Hiemstra campagne voor voert maakt deel uit van `Actieplan Cultuurbereik 2001-2004', bedacht door oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg. Met de ingang van het nieuwe Kunstenplan in 2005 is het lot van het subsidiepotje echter onzeker. Hiemstra: ,,Daarom dachten we: nu hebben we het geld, nu moeten we ervoor gaan.'' Ze benadrukt dat de subsidie bedoeld is voor een `nieuwe' doelgroep die niet eerder financiële ondersteuning ontving. ,,Want de eersten die met een aanvraag op de stoep stonden waren de reeds gevestigde instellingen, die weten de weg in subsidieland wel te vinden.'' Hiemstra is ervan overtuigd dat het zinvol is op deze manier talent te scouten. ,,Jongeren moeten zich bewuster worden van het feit dat de Campagne Cultuurbereik er voor ze is.'' Daarom is de drempel ook zo laag mogelijk gehouden. Geen aanvraagformulieren, geen strikte eisen waaraan de plannen moeten voldoen. Hiemstra geeft toe dat hierdoor sommige aanvragen slechts uit spelfouten en onmogelijke dromen bestaan, maar als ze kwaliteit vermoedt, belt ze gewoon met de aanvrager om opheldering te krijgen. ,,Soms helpen we iemand aan een coach om verder te ontwikkelen, of we zeggen geld toe, maar met de voorwaarde dat een ander de productie op zich neemt.''

Met een verwachtingsvolle glimlach kijkt Hiemstra weer naar de schuifdeur waar een wat oudere vrouw voorbijloopt. Maar die komt niet voor haar. Uiteindelijk zullen de eerste dag maar twee mensen de weg naar Hiemstra's informatietafel weten te vinden, de dag erop zijn dat er drie. Maar ze versaagt niet: het Fonds heeft laten weten overstroomd te worden door telefoontjes van mensen die willen weten welke route Hiemstra met haar tafel gaat afleggen. Hiemstra: ,,In het volgende stadsdeel loopt het storm.''

Tynke Hiemstra reist nog tot 7/9 door Amsterdam. Inl: www.afk.nl/cultuurbereik of 020-5200520

    • Jowi Schmitz