Minder winst voor Van der Hoop

Van der Hoop Effektenbank heeft in het eerste halfjaar een winstvermindering moeten incasseren van 29 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat kwam uit op 329.000 euro tegen 462.000 euro, zo heeft de onderneming vandaag gezegd. Rekening houdend met incidentele baten en lasten is echter sprake van een winstgroei met 322.000 euro, zegt Van der Hoop.